مدیریت مشتری ساندویچ پانل (crm)

مدیریت مشتری ساندویچ پانل (crm)

مدیریت مشتری ساندویچ پانل (crm)

 

مدیریت مشتری ساندویچ پانل (crm)

 

همراهی با مشتری

خط مش شرکت ما  در هیچ وقتی فقط فروش محصول(ساندویچ پانل وکانکس ) به مشتری نبوده و نیست ,جهت رسیدن به هدف نهایی که همان راه اندازی واحد مربوطه میباشد را سرلوحه کارخود قرار داده است .

 

دراین راه همواره برقراری ارتباط نزدیک ودوستانه  با مشتریان به منزله ضمانت و بیمه عمر شرکت بوده است .

تمرکز وتوجه ویژه به خواستهاو درخواست های  مشتریان آگاهی و درک مشکلات اصلی صاحبان صنایع ,در اولویت کار مشاوران وکارشناسان فروش شرکت ما قرار دارد

مدیریت مشتری ساندویچ پانل (crm)

مدیریت مشتری ساندویچ پانل (crm)

برای رسیدن به بهترین نتیجه در راه مدیریت سیستم مستری وفروش ساندویچ پانل راههای متفاوتی وجود دارد که ما به برخی ازاین راه دراین مقاله اشاره خواهیم کرد

واراین که باما همراه هستید تشکر میکنیم .

مدیریت مشتری ساندویچ پانل (crm)

انتقال حس مثبت به مشتری

با بروز دادن یک سری رفتارها می توانیم مشتری  را مطمئن کنیم که ما به سخنان او گوش می دهیم و بدین ترتیب حس مثبتی در او ایجاد کنم

صداقت در بیان

در فروش  محصول (ساندویچ پانل )صداقت اولین شرط است. جای هیچ شکی نیست که بزرگ ترین نشانه احترام به مشتری ، صداقت در بیان مطالب است  استوقتی بدانیم که هنر بزرگ بازاری امروز، «نگه داشتن مشتری» است نه «فروش محصول به مشتری »، متوجه اهمیت صداقت بیان می شویم

مدیریت مشتری ساندویچ پانل (crm)

مهارت انتقالِ درستِ اطلاعاتِ درست

متاسفانه گاه دیده شده است که در پاسخ به اولین تماس  مشتری با واحد فروش یا با طرح اولین سوالات او از کارشناس فروش ، تنها بخشی از اطلاعات و ویژگی های مثبت محصول به او منتقل می شود تازه تری به ذهنش می رسد، بخش دیگری از اطلاعات ارائه می شود. حتی گاهی تفاوت این دو بخش به حدی است که مشتری احساس می کند اگر همه این اطلاعات را از ابتدا در اختیار داشت، تصمیم دیگری در مورد خرید می گرفت

تسلط بر دانش سیستمهای برودتی درکنار تجربه سالها کار وفعالیت شبانه روزی این شرکت را به یکی از قطبهای این صنعت مبدل کرده است..

پشتیبانی از مشتری 

نظر به خطمش این شرکت مبنی بر رساندن مشتری به مقصد نهایی یعنی بهربرداری بهینه از سرمایه گذاری انجام شده مشاورین وکارشناسان این شرکت آماده ارایه خدمات در کلیه مراحل احداث وراه اندازی می باشند

این مشاوره وپشتیبانی از مرحله پیش از ساخت سازه  و قرار گرفتن در کنار شما جهت تهیه نقشه ای متناسب با ملزومات استفاده از ساندویچ پانل وتاسیسات مورد نیاز شروع شده ودر نهایت تا مرحله بهر برداری وحتی پس از ان ادامه دارد .

تماس با ما

            کارشناس فنی : ۷۸۶۵-۳۸۲-۰۹۱۲

            کارشناس فروش : ۵۰۱۶-۲۷۵-۰۹۳۵

           ۰۲۸-۳۲۲۲۲۷۱۷

          ۰۲۸-۳۳۷۹۳۰۲۸

           info@sandwichpanelgroup.com/

به دوستانتان معرفی کنید