شما دراین مقاله با مشخصات ساندویچ پانل آشنا خواهید شد ادامه مطلب را ازدست ندهید .

 

مشخصات ساندویچ پانل

مشخصات فنی ساندویچ پانل ها

 ضخامت ونوع  ورق ساندویچ پانل

 ورق الوزینگ (روی و آلومینیم) ، گالوانیزه و آلومینیوم پیش رنگ شده به ضخامت 0/5 الی 0/7 میلیمتر در رنگ های متنوع و از نوع سوپر پلی استرکوره ای به ضخامت 25 میکرون در قسمت بیرون و 7 مکرون در رنگ پرایمر کوره ای از داخل در محل اتصال ورق با فوم. (چسبندگی فوم به ورق)

نوع پوشش ساندویچ پانل

 دررو ورق ، یکرو ورق یکرو فویل ، یکرو ورق نایلون ، یکرو ورق یکرو کاغذ ، دورو نایلون ، دورو کاغذ، دورو فویل

نوع فوم ساندویچ پانل

 پلی اورتان سخت با دانسیته 2+40 کیلوگرم بر متر مکعب

مشخصات ساندویچ پانل

ساندویچ پانل دیواری

مدل ها : DND صاف – RPO پیچ مخفی بدون شیار – RP1 پیچ مخفی میکروویو – RP2 پیچ مخفی شیار ریز – RP3 پیچ مخفی شیار درشت

نمای ورق پوششی ساندویچ پانل دیواری (  دورو صاف   )

عرض : ثابت 1/15 (2 سانتیمتر فاق و زبانه) مفید 1/13 متر

ضخامت ساندویچ پانل ها

سقفی و دیواری : 4 ، 5 ، 6 ، 8 سانتی متر

ساندویچ پانل سردخانه ای: 10 ، 12/5 ، 15 ، 18 و 20 سانتی متر

ساندویچ پانل سقفی

عرض : ثابت 1/08 متر (7 سانتی متر اورلپ) مفید 1/01

ضخامت : 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 10 سانتی متر

طول برش پانل  : 2 الی 12 متر بدلخواه مشتری

نمای ورق پوششی ساندویچ پانل سقفی ( شادولاین طرح ذوزنقه ای و طرح سفال )

ابعاد طرح ذوزنفه ای : عرض ثابت 1/08 متر ( 7 سانتی متر اورلپ) مفید1/01

ابعاد طرح سفال : عرض ثابت 1/09 متر ( 14سانتی متر اورلپ) مفید0/95

متر طول پانل ها : 1 متر الی 12 متر بدلخواه

ابعاد طرح سفال : عرض ثابت 1/09 متر ( 14 سانتی متر اورلپ) مفید 0/95

متر طول : 1/22 متر الی 7/015 متر ( مضربی از 30/5 سانتی متر

ساندویچ پانل کلین روم

ضخامت ورق  پانل اتاق تمیز

0/7 میلیمتر در رنگ های متنوع و از نوع سوپر پلی استر

کوره ای به ضخامت 25 میکرون در قسمت بیرون و 7

مکرون در رنگ پرایمر کوره ای از داخل در محل اتصال

ورق با فوم. (چسبندگی فوم به ورق)

نمای ورق پوششی ساندویچ پانل کلین روم

(  دورو  صاف سلفون دار سفید  )

ضخامت : 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 10 سانتی متر

عرض  : 1/045متر مفيد1/03متر  ميباشد

تماس با ما

کارشناس فنی : ۷۸۶۵-۳۸۲-۰۹۱۲

کارشناس فروش : ۵۰۱۶-۲۷۵-۰۹۳۵

۰۲۸-۳۲۲۲۲۷۱۷

۰۲۸-۳۳۷۹۳۰۲۸

  info@sandwichpanelgroup.com/